ارتباط موثر ویژه ی همسران

آموزش حرف زدن عاشقانه

آیا هنگام صحبت با همسرتان مدام از هم دلخور می شوید؟ آیا فکر می کنید همسرتان نیازهای شما را نادیده می گیرد و مد...

آموزش ازدواج موفق

خواستگار ندارم چه کار کنم؟

چند نفری در شبکه های اجتماعی از من پرسیده بودند که سن ما برای ازدواج رو به افزایش است. خواستگار نداریم، در حال...

ازدواج موفق ویژه ی مجردها