آموزش حرف زدن عاشقانه

آیا هنگام صحبت با همسرتان مدام از هم دلخور می شوید؟

آیا فکر می کنید همسرتان نیازهای شما را نادیده می گیرد و مدام می خواهد حرف خودش را روی کرسی بنشاند؟

آیا قبل از صحبت با همسرتان دلهره می گیرید، چون فکر می کنید دوباره ممکن است هردوی شما از کوره در بروید و اوضاع بینتان وخیم شود؟

اگر پاسخ تان به این پرسش ها مثبت است. خواندن این مقاله می تواند به شما کمک کند.

 

پرسشی که معمولاً بیشترزوج ها از من می پرسند این است که که:

(( وقتی همسرم فقط انتقاد می کنه و حرف های نیش دار می زنه چه طور می توانم با همدلی به صحبت های او گوش دهم؟

پاسخ به این افراد این هست که آن چه را که در پس واژه های تند و انتقادی نهفته است را باید درک کنیم.

معمولاً کسی که به زبان تند و انتقادآمیزحرف می زند دلی آکنده از خشم و رنجش از بدرفتاری های گذشته دارد.

همه ی ما انسان هستیم و معمولاً وقتی عزت نفس مان تهدید می شود احساس خطر می کنیم.

اگر ما آموزش حرف زدن عاشقانه را یاد بگیریم، می توانیم به جای این که بخشی از مشکل باشیم بخشی از راه حل بشویم.

این روش ابزار مؤثری برای افزایش عزت نفس همسرمان است.

وقتی همسرمان عزت نفس سالمی داشته باشد کم تر حالت تدافعی به خود می گیرد.

با نگرش عاشقانه او را درک کنید:

ایده هایی که در این جا مطرح می کنم اسرار آمیز نیستند.

هم چنین این ایده ها پیچیده هم نیستند.

اما با وجودی که درک آن ها ساده است ، استاد شدن در آن ها نیاز به تلاش و تمرین زیاد دارد.

از شما می خواهم قبل از خواندن ادامه ی مقاله کاغذ و قلمی کنار دست تان قرار دهید و ایده های پانزده گانه زیررا به صورت خلاصه یادداشت کنید و این فهرست را همیشه همراه خودتان داشته باشید و فهرست را آن قدر بخوانید تا ملکه ذهنتان شود.

وقتی همسرتان با شما شروع به صحبت می کند از خدا بخواهید کمک تان کند تا این مهارت ها را به یاد آورید و در آن زمان به کار گیرید.

هر روز دعا کنید تا در این زمینه ماهرتر شوید.

بگویید:((خدایا کمکم کن تا همسرم را بهتر درک کنم و خودم هم بهتر درک شوم.))

۱)گوش دادن عاشقانه با چشم ها:

وقتی شوهرتان و یا زن تان حرف می زند تمام توجه تان به او باشد.

تلویزیون را خاموش کنید.اگر در حال خواندن کتاب و یا مجله هستید آن را زمین بگذارید و به همسرتان نگاه کنید.

تماس چشمی درواقع می گوید:((چیزی که به من می گی مهمه.))با این روش عاشقانه اورا مهم می دانید.

۲)گوش دادن عاشقانه با دهان:

دست کم پنج دقیقه دهان تان را بسته نگه دارید.

زمانی که همسرتان صحبت می کند،نقش شما گوش دادن است.

یادتان باشد هدف شما این است که بفهمید در سرودر دل همسرتان چه می گذرد.

اگرعقاید خود را خیلی زود مطرح کنید ممکن است به هیچ عنوان نفهمید منظور اصلی همسرتان چه بوده است.

۳)گوش دادن عاشقانه با گردن:

وقتی همسرتان صحبت می کند به نشانه تایید سرتان را تکان دهید.

با این کار درواقع می گویید:((من سعی دارم حرف تو را درک کنم.من با توهستم و عاشقانه به صحبت هایت توجه دارم.))

۴)گوش دادن عاشقانه با دست ها:

با مداد،کاغذ،موبایل،کنترل تلویزیون ورنروید.

دست هایتان را پشت گردن نگذارید ویا به طرف سقف دراز نکنید و گرنه نشان دهنده این است که حوصله تان سر رفته و خسته شده اید.

هنگام صحبت با همسرتان دست های خود را راحت روی پاهایتان بگذارید،تا او متوجه بشود که شما عاشقانه به او گوش می دهید.

چرا به این مقاله نگاهی نمی کنید؟  قلب مردان و نفوذ در آن و راه های دلبسته کردن شوهر به خود

۵)گوش دادن عاشقانه با کمر:

هنگامی که همسرتان حرف می زند به جای این که سیخ بنشینید گه گاهی به جلو خم شوید.

کمی خم شدن به جلو به این معناست که:((تمام توجه من عاشقانه به سمت توست.))

۶)گوش دادن عاشقانه با پاها:

وقتی همسرتان حرف می زند ازاتاق بیرون نروید.

البته مگر این که اتفاق خیلی مهمی در اتاق دیگر افتاده باشد.

در این صورت به همسرتان بگویید که چرا دارید می روید.

به عنوان مثال بگویید:((عزیزم بذار برم اجاق گاز رو در آشپزخانه خاموش کنم و فوراًبرگردم.))

۷)عاشقانه حقایق و احساساتش را درک کنید:

اگر فقط به حرف هایی که همسرتان می زند گوش دهید و احساسات او را نادیده بگیرید،او احساس نمی کند که درک شده است و حس عاشقانه ی شما را متوجه نمی شود.

۸)بانگرش عاشقانه اوضاع را از دریچه چشمان همسرتان ببینید:

سعی کنید آنچه همسرتان درباره ی اتفاقی که افتاده هست رابیان می کند و همچنین احساسات او را درک کنید.

این کار دشواری است زیرا ما انسان ها ذاتاً خودخواه هستیم.

اما برای این که گوش دادن عاشقانه را بیاموزیم لازم است که این اقدام را انجام دهیم.

چرا به این مقاله نگاهی نمی کنید؟  عشق ورزیدن به زنان و راز و رمز های آن.چگونه به زنم عشق بورزم؟

۹)ازمطرح کردن عقاید خودتان قبل از این که همسرتان احساس کند درک شده است خودداری کنید:

به همسرتان نگویید که او هنوز از همه حقایق باخبر نیست،در مورد نیت شما اشتباه می کند،یاحق ندارد احساس عصبانیت یا دلسردی کند.

هرگز تا زمانی که افکار و احساسات همسرتان را درک نکرده اید عقاید خودتان را مطرح نکنید.

وقتی همسرتان احساس کرد که درک شده،به احتمال قوی خیلی بهتر به عقیده شما عاشقانه گوش خواهد داد.

۱۰)با پرسیدن پرسش های لازم،عاشقانه در پی روشن کردن عقیده همسرتان باشید:

به طور مثال بگویید:چیزی که من می شنوم اینه که تو فکر می کنی من با مقایسه کردن تو در جلوی جمع قصد تحقیر کردن تو را داشتم.

منظورت را درست فهمیده ام؟

وقتی همسرتان به پرسش شما پاسخ می دهد فراموش نکنید سرتان را به نشانه تایید تکان دهید.

با این کار او میفهمد شما عاشقانه در پی درک او هستید.حتی اگر با حرف همسرتان مخالف هستید با((حالت جنگجویانه))وسط حرفش نپرید.

۱۱)با پرسیدن پرسش های لازم،عاشقانه در پی درک احساسات او باشید:

به طور مثال بگویید:

به نظر میرسه که احساس ناراحتی می کنی چون فکر می کنی من با اون کارم باعث تحقیر تو شدم.درسته؟

همسرتان ممکن است موافقت کند یا این که بگوید:((ناراحتی کدومه؟بگو رنجش و خشم و دلسردی!))

دوباره سرتان را تکان دهید.

با این کار به او می گویید عاشقانه دارم به حرفت گوش میدهم.

۱۲)آنچه را درک کرده اید عاشقانه جمع آوری کنید:

مثلاً:این طور که من می فهمم تو احساس رنجش و خشم می کنی چون فکر می کنی من با مقایسه کردن تو در جمع تو را تحقیر کردم.درسته؟

اگر همسرتان حرف شما را تایید کرد به سراغ گام های نهایی می رویم.

۱۳)عاشقانه افکار و احساسات همسرتان را با کلام تان تایید کنید:

به طور مثال می توانید بگویید:((با شنیدن حرف هایت می بینم که چه قدر از دستم رنجیده ای.منم اگه جای تو بودم همین احساس را داشتم.))

اگر به راستی اوضاع را از دریچه چشمان همسرتان ببینید همین احساس را پیدا می کنید.

وقتی او را تایید می کنید به جای دشمن هم چون یاری همدل ظاهر می شوید و حس عاشقانه ی خودتان را به او ابراز می کنید.

۱۴)عاشقانه و با ملایمت اجازه بخواهید نظر خودتان را مطرح کنید:

حالا که افکار و احساسات او را درک کرده اید.

آماده اید تا درخواست کنید که دیدگاه خودتان را با او در میان بگذارید.

به طور مثال می توانید بگویید:((واقعاً متشکرم که حرف های خودت را با من زدی.حالا می فهمم که چرا این قدر ناراحت و عصبانی هستی.

میشه منم نظرم رو بهت بگم،چون باعث میشه که بفهمی توی این جریان چی توی سر من می گذشته؟))

اگر همسرتان موافقت کرد، می توانید نظرتان را درباره کاری که کرده اید و علت انجام آن،با همسرتان در میان بگذارید و او نیت عاشقانه شما را درک کند.

چرا به این مقاله نگاهی نمی کنید؟  خرید هدیه عاشقانه

۱۵)فضای عاشقانه را خلق کنید:

شما با گوش دادن همدلانه و عاشقانه به همسرتان،فضایی خلق می کنید که باعث می شود تا همسرتان هم به طور عاشقانه و همدلانه به شما گوش دهد.

با این روند معمولاً به این هدف می رسیم که به جای برنده شدن در پی حل کشمکش باشیم و نزدیکی و صمیمیت بیشتری را کسب خواهیم کرد.

اقدامک:

از فردا سعی کنید این روند را در همه ی صحبت هایتان پیاده سازی کنید .نه تنها در ارتباط با همسر بلکه در ارتباط با نزدیکان،دوستان و… هم به کار گیرید.

فهرستی را که نوشته اید هر شب مرور کنید. اگر در اولین بار شکست خوردید ناامید نشوید دوباره فهرست را مرور کرده و ببینید کدام مورد را نتوانستید عمل کنید و روی آن مورد کار کنید.

به امیداین که صحبت های عاشقانه با همسرتان روز به روز در حال افزایش باشد.

منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.

با مقالات دیگر ما همراه باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

3 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *