تعارض زناشویی چیست؟ تعارض های زناشویی و حل آن به شیوه ی قابل قبول

تعارض زناشویی چیست؟ تعارض های زناشویی و حل آن به شیوه ی قابل قبول

 

تعارض دربین انسان ها رایج است.

چرا که هرکدام از ما نیازهای متفاوت داریم و به همین علت تعارض به وجود می آید.
خواسته های متفاوت زوجین تعارض را تشکیل می دهد.

تعارض زناشویی و تکنولوژی:

تعارض ارتباطش با تکنولوژی چیست؟

در ۱۰۰ سال گذشته تکنولوژی پیشرفت زیادی داشته.

ساخت هواپیما به دست بشر و اختراع موبایل و…

از نمونه های پیشرفت تکنولوژی است.

هم چنین حقوق بشر هم نسبت به ۱۰۰ سال گذشته پیشرفت زیادی داشته.

مثلاً در حال حاضر حقوق زنان در جامعه به رسمیت شناخته می شود.

با پیشرفت تکنولوژی نه تنها شادی افراد بیشتر نشده بلکه کیفیت روابط کمتر هم شده است.

کاهش کیفیت روابط به دلیل این هست که بلد نیستیم تعارض را حل کنیم.

تعارض امری کاملاً طبیعی است.

ما انسان ها به دلیل این که خواسته های متفاوتی داریم با فرزند، همسر، همکار تعارض پیدا می کنیم.

نمی خواهم بگویم تعارض در زندگی امری است که می توانیم از آن دوری کنیم.

مثل خارج کردن ادرار از مثانه که امری غیر قابل اجتناب است، تعارض هم غیر قابل اجتناب است.

ما بیشتر با افرادی تعارض پیدا می کنیم که از نزدیکانمان باشند.

چرا که بیشتر با آن ها در ارتباط هستیم.

هرچه قدر بیشتر با شخصی در ارتباط و تماس باشیم به همان میزان هم تعارض های ما افزایش پیدا می کند.

تعارض زناشویی و نیازهای متفاوت:

دو انسان واقعی با هم تعارض پیدا می کنند.

بیشتر افراد در نامزدی دچار تعارض نمی شوند.

چرا که تصمیمی قرار نیست بگیرند.

در این دوران فقط با هم دیگر ملاقات می کنند و هر کدام بعد از دیدار به خانه ی خود بر می گردند.

تصمیماتی از قبیل این که :

مدیریت مالی را چه کسی به عهده بگیرید، فرزند به روش چه کسی تربیت شود، برای عید نوروز به خانه ی والدین من برویم یا والدین تو

و…

در نامزدی نیازی به تصمیمات بزرگ نیست.

حتی برای تصمیمات کوچک هم به دلیل رودربایستی می گیم هر چی شما بگید.

مثلاً در رستوران آقا پسر به دختر خانم می گوید برای شام چی میل داری؟

دختر خانم پاسخ می دهد هر چی شما بگید.

یا این که دختر خانم به آقا پسر می گوید تعطیلات آخر هفته را کجا بریم؟

آقا پسر پاسخ می دهد هر چی شما بگید.

این روند همیشه به همین شکل باقی نمی ماند.

در ماه عسل یکی از طرفین تازه چشمش باز می شود و می گوید اُه اُه و در دلش زمزمه می کند که کاش زودتر با این اخلاقش آشنا شده بودم.

بسیاری از افراد وقتی با همسر خود به تعارض می رسند فکر می کنند ازدواج خود با این فرد اشتباه بوده است.

ما باید بدانیم تعارض امری کاملاً طبیعی است.

ما انسان ها به دلیل باورهای متفاوت و ادراک های متفاوت دچار تعارض با نزدیکانمان می شویم.

ادراک های متفاوت و تعارض زناشویی:

به طور مثال شما با همسرتون به سمیناری می روید.

بعد از اتمام سمینار شما با حالت خوشحالی به همسرتون می گویید: عجب سمینار خوبی بود.

همسرتون به شما نگاهی می کند و پاسخ می دهد:

ولی به نظر من مطالب مفیدی نداشت.

شادی در آن لحظه شما تعجب کنید و با خود فکر کنید چگونه او می تواند این حرف را بزند.

ولی باید بدانیم ما انسان ها به دلیل این که ادراک ها ی متفاوتی داریم، در نتیجه برداشت های متفاوتی هم داریم.

یک نفر ممکن هست مطالب سمینار را خوب ببیند ولی دیگری نه.

باورهای متفاوت و تعارض زناشویی:

یک نفر اعتقاد دارد وقتی با شخصی قرار ملاقات می گذارد باید سر وقت به ملاقات برود.

دیگری اعتقاد ندارد و با خود فکر می کند یک ساعت هم تاخیر داشته باشم مگه چی میشه.

مثالی دیگر:

شخصی به مطالعه کردن به شدت علاقه دارد.

او معتقد است انسان های اهل مطالعه درک و فهم بالاتری دارند.

فرد دیگری به تفریح و استراحت علاقه دارد.

او معتقد است زندگی زود می گذرد و باید از آن لذت ببریم.

درواقع زندگی روزانه ی او به استراحت و تفریح می گذرد.

 

تعارض زناشویی و حل آن:

همه ی تعارض ها قابل حل نیستند.

۳۱ درصد قابل حل هستند.

۶۹ درصد غیر قابل حل هستند.

برای ۶۹ درصد باید یاد بگیریم چطور مدیریت کنیم.

اکثر ما یاد نگرفته ایم که تعارض های خود را حل کنیم.

در مدرسه و دانشگاه یاد نگرفته ایم.

اکثر ما در هنگام تعارض انتقاد، توهین، تحقیر می کنیم.

باید یاد بگیریم در این مواقع تنفس عمیق بکشیم، پیاده روی کنیم و موقعیت را برای یک ساعت ترک کنیم.

تعارض اشکال و بیماری نیست.

مثل اکسیژن که جدایی ناپذیر است و ما برای تنفس به آن احتیاج داریم تعارض هم جدایی ناپذیر است.

تعارض زناشویی و زندگی:

ما انسان ها تا زمانی که زنده هستیم با اطرافیانمان تعامل داریم و تعارض هم داریم.

وقتی با شخصی جهت ازدواج آشنا می شویم  باید ۴ مرحله را طی کنیم.

مرحله اول آشنایی:

در این مرحله دو فرد از لحاظ عاطفی نسبت به هم کشش پیدا کرده اند.

دوران ماه عسل:

ماه عسل می تواند یک روز، یک هفته، ۶ ماه باشد.

در این دوران هنوز رودربایستی هایی وجود دارد.

تعارض:

بعد از مدتی به تعارض می رسیم.

مثلاً شب عید به خانه ی کدام خانواده بریم؟

سلیقه های متفاوت در لباس پوشیدن.

سازگاری:

خیلی از افراد در مرحله ۳ از هم جدا می شوند.

یعنی برای حل تعارض های خود تلاشی نمی کنند.

آن ها فکر می کنند در انتخاب خود اشتباه کرده اند.

به همین خاطر تصمیم می گیرند از هم جدا شوند.

تعارض و جدایی

نیازهای متفاوت و تعارض زناشویی:

نیاز های درونی انسان که باعث رفتارهایی از طرف او می شود ۵ دسته می باشد.

اگر شخصی احساس کند نیاز او نادیده گرفته می شود نقطه ی شروع تعارض همین جا آغاز می شود.

۱)نیاز به عشق و تعارض زناشویی:

به عقیده ی من اساسی ترین نیاز ما  نیاز به عشق ورزیدن و مورد عشق واقع شدن است.

وقتی من به دیگران کمک می کنم احساس خوبی درباره ی خودم پیدا می کنم.

هم چنین وقتی من احساس کنم که دیگران واقعاً به من توجه دارند، خوشبختی من برای آن ها مهم است احساس می کنم مورد عشق و محبت هستم.

شما به همسرتان کلمات محبت آمیز و عاشقانه می گویید تا او هم متقابلاً به شما محبت کند.

اگر پاسخی از جانب او دریافت نکنید تعارض به وجود می آید.

یا این که شما از این شکایت دارید که چرا همسرتان برای شما وقتی اختصاص نمی دهد.

به خاطر همین با صدای بلند با حالت عصبانیت به همسرتان می گویید چرا برای شما وقتی اختصاص نمی دهد.

به همین خاطر بین شما و همسرتان تعارض به وجود می آید.

این رفتار منفی نشانه ی چیست؟

شاید این رفتار در گذشته موفق بوده است و از این طریق سعی کردید نیاز خودتان به عشق را برطرف کنید.

شاید این رفتار در آینده هم موفقیت آمیز باشد اما تقریباً همه موافقند که این رفتار منفی و نامناسبی می باشد.

عشق و کاهش تعارض های زوجین

نیاز به آزادی و تعارض زناشویی:

همه ی ما نیاز داریم طبق میل و خواسته ی خودمان زندگی  کنیم.

یعنی تحت کنترل دیگری نباشیم.

دوست داریم خود شیوه ی زندگی کردن مان را انتخاب کنیم.

در زندگی زناشویی می خواهیم آزادانه افکار، احساسات، و آرزوهایمان را بیان کنیم.

می خواهیم آنچه برایمان لذت بخش است را انجام دهیم.

به همین علت هرگاه احساس کنیم همسرمان سعی در کنترل ما دارد، تدافعی و خشمگین می شویم.

احساس خوشبختی ما در زندگی مشترک از بین می رود.

متوجه می شویم رابطه ی سالمی نداریم.

به همین علت تعارض بینمان شکل می گیرد.

اگر ما می خواهیم عشق و آزادی دریافت کنیم باید عشق و آزادی بدهیم.

به همسرمان این آزادی را بدهیم که شبی را به تماشای فوتبال بگذراند.

زمانی را برای فعالیت هایی که دوست دارد اختصاص دهد.

وقتی همسرشما با عصبانیت متهم تان می کند که می خواهید او را کنترل کنید، درواقع سرنخی به شما می دهد.

او با گفتن این حرف می خواهد به شما بگوید نیاز به آزادی دارد.

نیاز به مهم بودن و تعارض زناشویی:

درون همه ی ما این آرزو وجود دارد که کاری بزرگتر انجام بدهیم تا بر همه ی دنیا اثر بگذارد.

این نیاز اغلب باعث فعالیت های بشر دوستانه می شود.

گاهی این همان نیازی است که شوهر را ترغیب می کند بیش از حد کار کند.

به همین علت با همسر خود تعارض پیدا می کنند.

بسیاری از اوقات نیاز به مهم بودن ریشه در تجارب دوران کودکی دارد.

پدری که به پسرش می گوید او هرگز چیزی نخواهد شد چنان روی روح و روان پسرش اثر می گذارد که او یک عمر تلاش می کند به پدرش ثابت کند آدم مهی است.

نیاز به استراحت و تفریح و تعارض زناشویی:

اگر نگاهی به رفتار خود و رفتار همسرتان بیندازید می بینید که حداقل بخشی از رفتار شما با انگیزه ی نیاز به تفریح صورت می گیرد.

همه ی ما نیاز داریم بعد از یک هفته ی کاری سخت آخر هفته را استراحت کنیم.

ما انسان ها به گونه ای خلق شده ایم که بین کار و تفریح نیاز به تعادل داریم.

همه ی ما در زندگی به دنبال اوقاتی می گردیم که بتوانیم استراحت کنیم.

از وسایل و روابطی که در زندگی کسب کرده ایم لذت ببریم.

اگر احساس کنیم شخصی مانع این نیاز ما می شود با او تعارض پیدا می کنیم.

نیاز به کسب آرامش در محضر خدا و تعارض زناشویی:

چیزی در درون انسان هست که به دنبال اتصال با جهان غیر مادی است.

این نیاز به اتصال روحی و معنوی به واسطه ی اصول علمی امروز از بین نرفته و بخش اعظم رفتارهای انسان با همین انگیزه ی کسب آرامش در محضر خدا صورت می گیرد.

روزی که ما احساس کنیم زندگی ما از نور درخشان الهی محروم شده می میریم.

بشر عطشی معنوی دارد که او را وادار می سازد فراتر از دنیای مادی، غذا، و فعالیت های روزمره به جستجوی معنا بپردازد.

شاید شما ببینید همسرتان که به خواندن قرآن علاقه نداشت در حال حاضر هر روز قرآن می خواند.

او غرق در معنای قرآن می شود.

شاید شما تعجب کنید که چگونه همسرتان به این شدت تغییر کرده است.

رفتار او ناشی از نیاز درونی او به کشف بعد معنوی زندگی اش است.

ارامش خدایی و بهبود زندگی و تعارض ها

تعارض های غیر قابل حل:

و اما نکته ی مهم:

۶۹ درصد تعارض ها هیچ گاه حل نمی شوند و باید مدیریت کنیم.

در حوزه مدیریت، زناشویی، فرزند پروری چطور تعارض ها را حل کنیم؟

مراحل حل تعارض زناشویی:

۱٫ شروع آرام و لطیف کاهش تعارض:

لحن و واژگان خود را لطیف تر بگوییم.

 

با عصبانیت و داد با طرف مقابل حرف نزنیم.

مثلاً: عزیزم باز این لیوان را این جا گذاشتی.

خانم باید لطیف تر صحبت کند و طلبکارانه واژگان خود را مطرح نکند.

آقا هم باید نفوذ پذیرتر باشد.

 

۲٫ نفوذ از طرف مقابل و کاهش تعارض:

اگر می خواهیم همسرمان از ما نفوذ بپذیرد باید از او نفوذ بپذیریم.

تا آن جایی که میشه بگید:

درست می گی، احساست را درک می کنم.

 

ما معلم همسرمان نیستیم که مدام به او دیکته بگوییم.

ما نباید دیگری را مجسمه ی خود کنیم و اجازه ندهیم مجسمه ی دیگری شویم.

 

۳٫ نفوذ از طریق گوش دادن و اعتبار بخشی و کاهش تعارض:

۵ دقیقه اجازه بدهید همسرتان صحبت کند.

سپس بعد از ۵ دقیقه آنچه که شنیده اید را برای او بازگو کنید.

 

 

اقدامک:

وقتی همسرتان صحبت می کند به چشمان او نگاه کنید.

سرتان را به نشانه ی  تایید تکان دهید.

سپس بعد از ۵ دقیقه افکار و احساسات او را بیان کنید.

تا متوجه شود شما او را خوب درک کرده اید.

 

 

۴٫ کاهش برانگیختگی بدنی و کاهش تعارض:

در هنگام گفتگو با همسرتان اگر احساس پرخاشگری کردید آرام سازی را انجام بدهید.

چند دقیقه ای از محیط فاصله بگیرید.

تنفس عمیق بکشید.

پیاده روی تند تا ۱۰۰ قدم انجام دهید.

 

 

آرامش و حل تعارض

هنگام گرسنگی و تشنگی با هم دیگر مذاکره نکنید.

اگر در هنگام صحبت کردن احساس عصبانیت کردید چند دقیقه یا یک ساعتی از محیط فاصله بگیرید.

این فاصله به معنای قهر نیست.

بلکه در این زمان خودتان را آرام می کنید.

می توانید تنفس عمیق بکشید.

یا این که به بیرون خانه بروید و ۱۰۰ قدم پیاده روی تند انجام دهید.

 

۵٫ مصالحه ( واگذار کردن بخشی از خواسته ی خودمان):

در مذاکره هایی که قابل حل نیستند باید از بخشی از خواسته ی خود کنار بیایم.

هم چنین همسرم هم از بخشی از خواسته ی خود کنار بیاید.

 

 

اکثر تعارض ها قابل حل نیستند و باید مدیریت کنیم.

ما باید با هم صحبت کنیم و به نتیجه ی قابل قبولی برسیم.

در این مذاکره من از بخشی از خواسته ی خودم کنار می آیم و همسرم هم از بخشی از خواسته ی خود.

مثلاً برای رفتن به خانه ی والدین هنگام عید نوروز می توانید به این شیوه عمل کنید:

به همسرتان بگویید امسال اول خانه ی والدین تو می رویم و سال دیگر به خانه  والدین من.

 

امیدوارم در زندگی به شیوه ی عالی تعارض های خود را حل کنید.

منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.

با مقالات دیگر ما همراه باشید.

 

 

 

 

 

 

 

چرا به این مقاله نگاهی نمی کنید؟  خانواده موفق و تکنیک های رسیدن به آن. چگونه خانواده موفق داشته باشیم؟

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

7 نظر

  1. مهدیه بادامی

   ممنونم از نظر و همراهی شما.
   از صمیم قلب خوشحالم که با آموزش قصد دارید روی خودتان سرمایه گذاری کنید.
   سبز و موثر باشید.

   پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *